Adatkezelési tájékoztató

 

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban. 

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatkezelő adatai:

Név: Rácz Mónika

Kapcsolattartás: 06 70 2281448, nika@nikamasszazs.hu

Adószám: 79181602-1-43

 

Az adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az Ön által megadott adatokhoz csak az adatkezelő, a számlázási adataihoz csak a könyvelő cég fér hozzá.

 Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető itt a  weboldalamon, a nikamasszazs és jóga facebook oldalamon, illetve a stúdióban is.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező:

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, keressen fel hogy orvosoljuk a kérelmét.

Adatfeldolgozás:

Külső adatfeldolgozó: Viacom Informatikai Kft. /tárhely szolgáltató/

Könyvelőiroda. 1214. Bp, Mátra u.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

1. Adakezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ajnálatok kiküldése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő  számlát állítok ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára, nevére és email címére időpont-egyeztetés és hírlevélben való ajánlások céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával (kezelőlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) évente törlöm / megsemmisítem, a hírlevélről pedig bármikor leíratkozhat.

4. Érintett jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok: 
a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d)    az adat kezelésének korlátozása;
e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5.  Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: HTTPS://WWW.NAIH.HU

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Székhelyen vagy könyvelőnél, Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

   Könyvelő

Könyvelőnél, Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

 

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Kapcsolat fennállását követő egy év

Egészségügyi információk

Név, telefonszám egészségügyi előzmények és jelen probléma

 

ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerülése

GDPR 9. cikk (2) a) pont

Nem történik

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő egy év

 Hírlevél küldése         Név,email cím     Ajánlatok küldése                           Nem történik               Székhelyen,

                                    telefonszám                                                                                                   hírlevélről való   

                                                                                                                                                          leiratkozás, hírlevél

                                                                                                                                                          megszünéséig.

 

Adatkezelés cooke-k esetén.

Az adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem az IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

A weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében megtilthatja az alkalmazásukat. A weblapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t vagy sütit küldünk a látogató számítógépére. Ezek a cookei-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet, e-mail címet. Ezekkel a cookie-kkal csak az adott oldal meglátogatásának a tényét és idejét tároljuk, más információt nem. A Google a cookie-k segítségével hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználóknak.

További információ a Google és facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: www. google.com/privacy html és https:// facebook.com/about/privacy

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.